De ondernemer achter Direkt Vastgoed & Verzekeringen

Samenwerking volmachtbedrijf

Wij werken samen met VCN Assen. VCN Assen heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht verkregen om voor rekening en risico's van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schadebehandeling en de in- en excasso te verzorgen.

Wat betekent dit voor u?

Wij werken als een onafhankelijk selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke verzekeraars wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. In eerste instantie zullen wij uw verzekeringen proberen onder te brengen bij VCN Assen. Als blijkt dat de verzekeringsproducten van VCN Assen niet passend of niet mogelijk zijn, zullen wij alternatieven onderzoeken en eventueel aanbieden.

Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen met VCN Assen zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze klanten tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Alle informatie over VCN Assen vindt u op www.vcn.nl.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.